Tietosuojaseloste 21.05.2018


Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Enel Beauty (y-tunnus: 2795067-1)
Karsikonkatu 1 a 3
80260 Joensuu
info@enelbeauty.fi

Rekisterin nimi
Enel Beauty verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli ja valuutta.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Henkilötietojen käyttö
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen käsittelyyn ja toimitukseen, sekä arkistointiin, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Henkilötietojen säilytys
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Luovutamme henkilötietoja ainoastaan logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi. Esimerkiksi postille toimituksen mahdollistamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka ovat käytössä vain rekisterinpitäjällä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietoja voidaan myös poistaa, muuttaa ja peruuttaa asiakkaan pyynnöstä.